Musica Aeterna
 
ill
MUSICA CAMERALIS 18 / CONCERT SPIRITUEL VI
March 24, 2018, at 5 p.m.
Pálffy Palace, Zámocká 47, Bratislava
 
Theme: The Czech-Slovak musical contexts
 

MUSICA AETERNA

PETER ZAJÍČEK artistic leader
 
soloists
HELGA VARGA BACH, soprano
JARMILA BALÁŽOVÁ, alto
MATÚŠ ŠIMKO, tenor
JIŘÍ MIROSLAV PROCHÁZKA, bass
 

J. A. Benda
2 spiritual arias for soprano, strings and bc. (Kežmarok)

J. D. Zelenka
Lamentácia na Zelený štvrtok pre bas, sláčiky a bc.
Lamentácia na Veľký piatok pre bas, sláčiky a bc.

F. Tuma
Stabat Mater for soprano, alto, tenor, bass, strings and bc. (Trenčín)

 

cast:
Peter Zajíček violin
Peter Zelenka violin
Gabriel Szathmáry violin
Michal Klas violin
Ján Gréner viola
Michaela Čibová violoncello
Ján Prievozník violone
Peter Guľas spinet
Jakub Mitrík theorbe

 

admission is voluntary
 
Organizer: Musica aeterna o.z.
The main partner: The Slovak Arts Council
Supported using public funding by Slovak Arts Council, of the Bratislava Self-Governing Region and Ars Bratislavensis.
x
 
 
 
x

© vsl 2008-2015