Musica Aeterna
ill
MUSICA CAMERALIS 15

CONCERT SPIRITUEL III

MUSICA AETERNA
umelecký vedúci Peter Zajíček

účinkujú
Peter Zajíček - husle
Peter Zelenka - husle
Tomáš Kardoš - violončelo
Jana Zelenková - spinet
Jakub Mitrík - teorba
Peter Zajíček - sprievodné slovo

11. apríl 2015 o 17:00
Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ulica 47

Orfeus Britanicus

H. Purcell: Sonnata´s of III Parts
                 Sonata in g
                 Sonata in a
G. F. Handel: Trio sonata op. 5 č. 1 A dur
H. Purcell: Sonnata´s of III Parts, Sonata in F „Zlatá sonáta“
G. F. Handel: Trio sonata op. 5 č. 4

25. apríl 2015 o 17:00
Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ulica 47

Súboj husľových temperamentov

J. M. Leclair: Ouvertures et Sonates op. 13
                 Ouvertura III
P. A. Locatelli: 6 Sonate a tre op. 5, č. 1
J. M. Leclair: Ouvertures et Sonates op. 13
                 Sonata I
P. A. Locatelli: 6 Sonate a tre op. 5, č. 5

16. máj 2015 o 17:00
Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ulica 47

Sonata alla Corelli

A. Corelli: Trio sonáta op. 1 č. 3 A dur
G. Ph. Telemann: Trio sonáta podľa Corelliho A dur
A. Corelli: Trio sonáta op. 2 č. 1 D dur
G. Ph. Telemann: Trio sonáta podľa Corelliho F dur
G. Tartini: Trio sonáta G dur
                 Trio sonáta D dur

 
vstupné dobrovoľné
 
Cyklus je realizovaný s financnou podporou Ministerstva kultúry SR


© vsl 2008-2015