Musica Aeterna
ill
 
Bratislavský organový festival 2015
19. júl 2015 o 17:00
Hudobná sieň Bratislavského hradu
 

Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci

sólista: Marek Vrábel, organ

účinkujú
Peter Zajíček - husle
Peter Zelenka - husle
Ján Gréner - viola
Tomáš Kardoš - violončelo
Ján Prievozník - violone
Agnesa Ferienčiková - spinet

program

Johann Sebastian Bach: Koncert pre organ a mol podľa Antonia Vivaldiho, BWV 593
Allegro
Adagio
Allegro

Georg Friedrich Händel: Parnasso in festa, HWV 73
Chacconne

Georg Friedrich Händel: Koncert pre organ F dur č.13, HWV 295
Larghetto
Allegro
Larghetto
Allegro

Johann Sebastian Bach: Dve Sinfonie z kantáty Geist und Seele wird verwirret, BWV 35

Georg Friedrich Händel: Koncert pre organ F dur op.4 č.4, HWV 292
Allegro
Andante
Adagio
Allegro

 

© vsl 2008-2015