Musica Aeterna
ill
STARÁ HUDBA 14

14. október 2014 o 19:00
Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska ul. 9

Musica sacro-profana slovaca

MUSICA AETERNA
umelecký vedúci Peter Zajíček
sólistka: Petra Noskaiová, mezzosoprán

účinkujú
Peter Zajíček - husle
Gabriel Szathmáry - husle
Ján Gréner - viola
Michaela Čibová - violončelo
Peter Guľas - spinet

Program:
S. Capricornus - Sonata 5ta á 3 in F (Pro sua /2)

S. Capricornus - Opus musicum II
                        Domine Jesu Christe, pre soprán, violu a basso continuo

S. Capricornus - Ciaccona á 4

S. Capricornus - Scelta musicale I
                        Salve Jesu, pre soprán, violu a basso continuo

S. Capricornus - Sonata 3tia á 3 in a (Pro sua /2)

D. G. Speer - Hudobný turecký Eulenspiegel
                        Suita c mol

D. G. Speer - Philomela angelica Cantionum Sacrarum
                        Jesu meus amor pre soprán, sláčiky a basso continuo

D. G. Speer - Hudobný turecký Eulenspiegel
                        Suita c mol

V. Godár - Melodiarium, tance zo zbierky Anna Szirmay Ketzer
                        Menuety, Mazurky, Hajducké tance

 
Vstupenky budú v predaji hodinu pred koncertom.
 
Realizované s finančnou podporou MK SR a v spolupráci s časťou Bratislava – Staré Mesto


© vsl 2008-2011