Musica Aeterna
ill
STARÁ HUDBA 14

7. december 2014 o 18:00
Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ulica č. 47

ANTIKA V HUDOBNOM BAROKU I

MUSICA AETERNA
umelecký vedúci Peter Zajíček
sólisti: Martina Masaryková, soprán
          Helga Varga Bach, soprán
          Jiří Procházka, barytón

účinkujú
Peter Zajíček, husle
Peter Zelenka, husle
Gabriel Szathmáry, husle
Adam Szendrei, husle
Ján Gréner, viola
Michaela Čibová, violončelo
Ján Prievozník, violone
Peter Guľas, spinet
Igor Herzog, teorba
Jakub Mitrík, teorba

Program:

F. Conti: Teseo in Creta. Drama per musica, Viedeň 1715
          árie a intermezzo z opery

N. Matteis: Balety (z Fux Const e Fort)
          Trio sonata g mol (msc 1715 – 1725)

 
Vstupenky v cene 5 EUR budú v predaji hodinu pred koncertom.
Realizované s finančnou podporou MK SR


© vsl 2008-2011